Beste kunstliefhebber, graag stel ik mij aan u voor:


In 2006 heb ik Artemis Omnibus opgericht. Dit is een zelfstandig bedrijf gespecialiseerd in kunst- en cultuurhistorische cursussen, lezingen en excursies. Twee jaar eerder studeerde ik af in de Kunstgeschiedenis en de Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben gespecialiseerd in de moderne kunst en schreef mijn doctoraalscriptie over de receptiegeschiedenis van de Pop Art.

Mijn interessegebied omvat echter een groot deel van de westerse kunstgeschiedenis, met een extra voorliefde voor de laat negentiende eeuw.

Ik geef met veel enthousiasme en vakkundigheid kunsthistorische cursussen en lezingen over diverse onderwerpen en perioden.

Samen met mijn man IJsbrand van Dijk, kunst- en boekhistoricus,  organiseer ik sinds 2016 kunst en culinaire thema-middagen onder de naam Artelicious.  Hiernaast schrijf ik teksten voor Beeldenmagazine en voor kunstenaars en musea en was ik gastconservator van de tentoonstelling "Gooise Grensverleggers" die van augustus 2021 tot juli 2022 te zien was in het Huizer Museum in Huizen.

In mijn vrije tijd bezoek ik graag musea in binnen- en buitenland. Mijn favoriete musea zijn (onder meer) het Van Goghmuseum in Amsterdam, het Kunstmuseum in Den Haag, het Musée de Montmartre en Palais  de Tokyo in Parijs, het Londense Tate Modern en het Albertina Modern in Wenen.

Ik heb een sterke fascinatie voor de jaren zestig van de twintigste eeuw met de Popart maar ook de mode, muziek en films uit deze periode spreken mij aan. Tegelijkertijd is een kunstenaar uit de laat negentiende eeuw, Henri de Toulouse-Lautrec ook een favoriet. Misschien lijkt dit een vreemde combinatie maar de overeenkomst tussen popkunstenaar Andy Warhol en Toulouse-Lautrec is groter dan u zou verwachten. Zonder Toulouse–Lautrec en zijn fascinatie voor de beroemdheden uit zijn tijd, was de opkomst van de Popart niet mogelijk geweest.

Een ander onderwerp dat mij intrigeert, is de symboliek in de kunst. Ik heb dan ook al diverse cursussen over dit onderwerp gegeven.


Al meer dan 15 jaar verzorg ik lezingen, rondleidingen en cursussen  voor onder meer de volgende organisaties en musea:

  • Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
  • ARTZUID Amsterdam
  • Bibliotheek Gooi plus
  • Museum Hilversum/ ART Hilversum
  • Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik
  • Huizer Museum, Huizen
  • Comenius Museum, Naarden
  • StEK, Ermelo
  • Diverse Volksuniversiteiten


Gastconservator:

Tentoonstelling "Gooise Grensverleggers", 10 augustus - 26 november 2021 Huizer Museum, Huizen


Publicaties:


Diverse artikelen in Beeldenmagazine 2021-heden

Catalogi:
'15 minutes of fame maatschappij in een andere context' en kunstenaarsbiografieën, Cat tent. ARTZUID 2023, 2023

'De Amsterdamse school', Cat. tent. ARTZUID 2021, 2021

'Land Art, kunst met natuurkracht,'  Cat. tent. Objectief Land Art Hester Pilz Het landschap omarmen, Waterliniemuseum, Fort bij Vechten, Bunnik, 2018.

'Verweven met het leven', Cat. tent Objectief Greetje Majoor Kunststof, Waterliniemuseum, Fort bij Vechten, Bunnik,  2017


Monografie:

Magadel, transcendentale kunst/transcendental art Onder redactie van Helen Schretlen. Eindredactie Sabien Stols
112 blz. Geïll. Fullcolour. Tweetalige editie: Nederlands/Engels. Paperback, 2013.
ISBN 978 94 91268 23 6
Ik zie u graag bij een cursus, lezing of rondleiding!

Diana Kostman
.