PRIVACYVERKLARING ARTEMIS OMNIBUS


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Artemis Omnibus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Artemis Omnibus verstrekt.

Artemis Omnibus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres


WAAROM ARTEMIS OMNIBUS GEGEVENS NODIG HEEFT

Artemis Omnibus verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt indien u daarom heeft verzocht of om contact met u te kunnen opnemen wanneer een activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven plotseling geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld in het geval van ziekte van de docent.

Bij uw aanmelding voor een activiteit kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U ontvangt dan circa 12 x per jaar een nieuwsbrief met een overzicht van de georganiseerde activiteiten. U kunt zich hiervoor op elk gewenst moment weer uitschrijven. Indien u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om u de noodzakelijke informatie te verschaffen over de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

Daarnaast kan Artemis Omnibus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, in praktijk wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, lezing, excursie of Artelicious of wanneer er met u een overeenkomst gesloten is voor het aanbieden van een cursus of lezing of het schrijven van een tekst. Uw adresgegevens worden alleen ten behoeve van de (financiële) administratie gebruikt en bewaard voor de termijn van vijf jaar.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien u zich inschrijft voor een cursus, lezing of activiteit die Artemis Omnibus organiseert in opdracht van een andere instantie, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in opdracht van een Volksuniversiteit, valt de bescherming van uw gegevens onder de verantwoording van desbetreffende instantie.


DELEN MET ANDEREN

Artemis Omnibus verstrekt uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Artemis Omnibus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Artemis Omnibus gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artemisomnibus.nl. Artemis Omnibus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Artemis Omnibus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Artemis Omnibus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Artemis Omnibus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Artemis Omnibus op via info@artemisomnibus.nl


www.artemisomnibus.nl is een website van Artemis Omnibus.


Artemis Omnibus is als volgt te bereiken:

Contactpersoon: drs Diana Kostman

Adres: Bloemstraat 27, 1214 BZ Hilversum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32118152

Telefoon: 035-8884795

E-mailadres:info@artemisomnibus.nl