De concepten van Sol LeWitt

Dit artikel verscheen in Beeldenmagazine 98


artikel Sol Lewitt JPGjpg