De vriendschappen van Vincent van Gogh

Vriendschappen zijn van levensbelang, niet alleen in onze hedendaagse tijd maar uiteraard ook in vervlogen tijden. Binnen de kunstgeschiedenis speelt kameraadschap vaak een prominente rol in de levens en carrières van kunstenaars. Dit gold zeker voor de beroemdste Nederlandse kunstenaar van de negentiende eeuw; Vincent van Gogh.

De belangrijkste en meest hechte band had hij met zijn broer Theo, die hem niet alleen financieel maar zeker ook emotioneel steunde en  hem de kans bood zich te ontwikkelen als kunstenaar. Hiernaast onderhield Vincent vriendschappen met diverse kunstenaars. In 1880 ontmoette hij in Antwerpen Anthon van Rappard met wie hij enige tijd samenwerkte en vervolgens een briefwisseling onderhield. Deze brieven werden veelal opgeluisterd met schetsen. Toen Van Rappard in 1884 negatief reageerde op De aardappeleters, bekoelde de vriendschap.
In Parijs sloot Vincent warme vriendschappen met onder meer de kunstenaars Émile Bernard en Henri de Toulouse-Lautrec. Roerig daarentegen was de vriendschap tussen Van Gogh en Paul Gauguin en dan met name in de periode die zij samen doorbrachten in het gele huis in Arles.
In de laatste maanden van zijn leven was het vooral de vriendschap met kunstliefhebber en  dokter Paul Gachet die kleur gaf aan zijn bestaan.  Hij bezocht de arts regelmatig en maakte schilderijen in zijn huis en tuin, waaronder een portret van de pianospelende dochter van de dokter, Marguerite, in een opvallend langgerekt formaat.

In deze lezing leert u over het belang van de belangrijkste vriendschappen op het leven en werk van Vincent van Gogh.

Datum: Nog tot en met woensdag 17 maart on demand beschikbaar

Prijs: € 17,50

Na uw aanmelding stuur ik u de factuur voor de lezing. Na betaling ontvangt u van mij de link naar de online lezing. 


Aanmeldingsformulier lezing